Zhvillimi i Kontabilitetit në Sektorin Publik (IPSAS)

Marrëveshja e IPSAS është bërë efektive më 21 Qershor 2018. Marreveshja Financiare për IPSAS:
– Buxheti total:1,450,000 Dollarë;
– Afati i implementimit skadon në Dhjetor 2021.

Financial Audit Reports: 2018

  • Management Letter:
    IPSAS 1-6
  • Special Financial Information for the year ended 31 December 2018:
    IPSAS 7-23