IPA 2015

Marreveshja Financiare per IPA 2015:
– Buxheti total: 17,200,000 Euro/ Buxheti I kontraktuar: 12,054,633.64 Euro;
– Afati kontraktual ka skaduar më 29.09.2019;
– Afati i implementimit skadon në 29.09.2022.