IPA 2017

Marreveshja Financiare per IPA 2017:
– Buxheti total: 4,500,000 Euro;
– Afati kontraktual skadon ne 30.03.2021;
– Afati i implementimit skadon në 30.03.2024.