Drejtoria për Kontraktimin dhe Zbatimin e Programeve IPA

Misioni i Drejtorisë për Kontraktimin dhe Zbatimit e Programeve IPA ështëtë garantojë menaxhim efektiv dhe efiçient të procedurave të tenderimit, kontraktimit dhe zbatimit të kontratave të financuara nga fondet IPA.

Funksionet kryesore Drejtorisë për Kontraktimin dhe Zbatimit e Programeve IPA: a) Realizimi i procedurave të prokurimit të fondeve të BE-së;
b) Ndjekja e procedurave të Vlerësimit dhe Kontraktimit;
c) Monitorimi mbi zbatimin e kontratave;
d) Organzimi i takimeve informuese/trajnuese me institucionet përfituese lidhur me rregullat e BE-së mbi prokurimin dhe zbatimin e projekteve.

Drejtoria ka në strukturën e saj:

  • Sektorin për Kontraktimin e IPA
  • Sektorin për Zbatimin e IPA