Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve për implementimin e sistemit të planifikimit të integruar (IPS 2)

Marrëveshja e IPS 2 është bërë efektive më 27 Mars 2013. Marreveshja Financiare për IPS 2:
– Buxheti total: 5,265,107 Euro;
– Afati i implementimit skadoi në 30.06.2020.

Komponenti I – Menaxhimi i Financave Publike
Komponenti II – Permiresimi i Planifikimit Strategjik dhe Financimit te Programit
Komponenti III – Zhvillimi i Sistemit te Informacionit per Menaxhimin e IPS
Komponenti IV – Forcimi i Kapaciteteve Institucionale

Financial Audit Reports: 2018

 • Management Letter:
  IPS2-1-7
 • Special Financial Information for the year ended 31 December 2018:
  IPS2-7-21

Financial Audit Reports: 2019

 • Management Letter:
  IPS2-1
 • Special Financial Information for the year ended 31 December 2019:
  IPS2-1