Grante

GRANT “Mbeshtje e BE-se per Arsimimin Gjithperfshires ne Shqiperi”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1600869361044&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170212;

Referenca: EuropeAid/170212/ID/ACT/AL
Data e hapjes: 23.09.2020
Data e mbylljes: 10.11.2020

GRANT “Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile për rritjen e bashkëpunimit me institucionet e shtetit në lidhje me procesin e integrimit europian”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598952355915&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168719

Referenca: EuropeAid/168719/ID/ACT/AL
Data e hapjes: 26.03.2020
Data e mbylljes: 08.06.2020