IPA 2014

Marreveshja Financiare per IPA 2014:
– Buxheti 16,300,000 Euro/Buxheti i kontraktuar 14,688,607.14 Euro
– Afati kontraktual ka skaduar ne 11.12.2018
– Afati i implementimit skandon në 11.12.2022