IPA 2013

Marreveshja Financiare per IPA 2013:
– Buxheti total: 15,250,000 Euro/ Buxheti i Kontraktuar 12,868,179.37 Euro;
– Afati kontraktual ka skaduar më 27.11.2017;
– Afati i implementimit skadon më 27.11.2020.