IPA 2012

Marreveshja Financiare per IPA 2012:
– Buxheti total 18,700,000 Euro/ Buxheti i kontraktuar: 15,209,307.60 Euro;
– Afati kontraktual ka skaduar më 13.12.2015;
– Afati i implementimit ka skaduar më 13.12.2019.