Lajme - CFCU

 

Lajme

Sesion informues online për fazën e dytë të aplikimeve nën Thirrjen për Propozime EuropeAid/168719/ID/ACT/AL “Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për rritjen e bashkëpunimit me institucionet në lidhje me procesin e integrimit evropian”, datë 14 Shtator 2020 ora 11:00 (vetëm aplikantët e përzgjedhur nga faza e parë janë të ftuar të marrin pjesë).

 

 

14

Tet 22

Contract Award for the Activity “Transport Engineer of the Project Implementation Unit in Albania”, Ref. No. WBTTF-ALB-411B-1

Contract Award: Activity: "Transport Engineer of the Project Implementation Unit in Albania", Ref. No. WBTTF-ALB-411B-1 Contract Award
Lexo më shumë

12

Tet 22

Launch of the call for proposal – AL 20 IPA OT 01 22 TWL “Strengthening the Science and Research ecosystem in Albania”, financed under IPA 2020 National Program.

Launch of the call for proposal - AL 20 IPA OT 01 22 TWL "Strengthening the Science and Research ecosystem in Albania",...
Lexo më shumë

23

Qer 22

Project Assistant for the EU Twinning Project “Support to the Office of the People’s Advocate and promotion of human rights in Albania

Project Assistant for the EU Twinning Project: “Support to the Office of the People’s Advocate and promotion of human rights...
Lexo më shumë

3

Qer 22

“Contract Award Notice for Activity “Supervision Services and Quality Control for the full Implementation of the New Computerized Transit System (NCTS) in Albania”, Ref. No. WBTTF–ALB–121D”

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project” Contract: “Supervision Services and Quality Control for the full Implementation of the New Computerized...
Lexo më shumë

14

Pri 22

Contract Award for the activity with Ref. No. WBTTF-ALB-113A

Activity Name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project” Project Name: "Local Legal Expert of the PIU to support National Single...
Lexo më shumë

14

Pri 22

Contract Award for Activity Ref. No. WBTTF-ALB-131E

Activity Name: "Border Crossing Design Expert For assisting PIU in the process of validating the design and approval of the infrastructure...
Lexo më shumë

11

Pri 22

Request for Expression of Interest for the activity “Transport Engineer of the Project Implementation Unit in Albania”, Ref. No: WBTTF-ALB-411B-1

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project – Albania” Activity: "Transport Engineer of the Project Implementation Unit in Albania”, Ref. No:...
Lexo më shumë

9

Mar 22

Contract Award for the activity “Local Administrative Assistant”, Ref. No. WBTTF-ALB-411F-1

Project title: Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Activity: "Local Administrative Assistant", Ref. No. WBTTF-ALB-411F-1 Contract Award
Lexo më shumë

18

Jan 22

Request for Expression of Interest for the activity “Supervision Services and Quality Control for the full Implementation of the New Computerised Transit System (NCTS) in Albania” me Nr. Ref. WBTTF-ALB-121D

Activity: “Supervision Services and Quality Control for the full Implementation of the New Computerised Transit System (NCTS) in Albania” me Nr. Ref....
Lexo më shumë
1 2 3 6