Përmirësimi i Kapaciteteve të Mbikëqyrjes së Tregjeve të Kapitalit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Faza 2 (AMF 2)

Marrëveshja e AMF 2 është bërë efektive më 13 Maj 2020. Marreveshja Financiare për AMF 2:
– Buxheti total: 990,000 Dollar;
– Afati i implementimit skadon në Dhjetor 2022.