Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve për implementimin e sistemit të planifikimit të integruar (IPS 2) - CFCU

 

Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve për implementimin e sistemit të planifikimit të integruar (IPS 2)

Marrëveshja e IPS 2 është bërë efektive më 27 Mars 2013. Marreveshja Financiare për IPS 2:
– Buxheti total: 5,265,107 Euro;
– Afati i implementimit skadoi në 30.06.2020.

Financial Audit Reports: 2018

  • Management Letter:
    IPS2-1-7
  • Special Financial Information for the year ended 31 December 2018:
    IPS2-7-21

Financial Audit Reports: 2019

  • Management Letter:
  • IPS2
  • Special Financial Information for the year ended 31 December 2019:
  • IPS 2