Uncategorized Archives - Page 7 of 7 - CFCU

Ngritje kapacitetesh për stafin e CFCU

Ngritje kapacitetesh për stafin e CFCU

Një trajnim u organizua më 23-25 shtator 2016 për stafin e ri të rekrutuar të CFCU, në mënyrë që t’u sigurojë atyre njohuri më të mira të funksioneve kryesore të menaxhimit të projektit. Stafi është trajnuar për tema të ndryshme të ciklit të menaxhimit të projektit.

Temat specifike të trajtuara janë: menaxhimi i cikleve të projektit; çështjet e Prokurimit dhe kontraktimit ; dhe Menaxhimi Financiar sipas udhëzimeve të Bankës Botërore.

img-20160926-wa0076

Anëtarët më të vjetër të stafit, të cilët janë çertifikuar nga ASPA (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike), si trajnues, prezantuan temat e mësipërme.

Ky trajnim u mbështet nga Projekti “Përmirësimi i Cilësisë së Raportimit Financiar“.

img-20160926-wa0119

 

Read More