Balkan Med - CFCU

 

Programi Interreg BALKAN MED 2014 – 2020

– Shtetet partnere: 5 (Bullgari, Qipro, Greqi, Shqiëpri dhe Republika e Maqedonisë së Veriut).
– Buxheti total i Programit: 40 milion Euro.
– Financimi nga IPA: 5 milion Euro.
– Fushat e programit: 2 (Sipërmarrja dhe Inovacioni; Mjedisi).
Referuar këtij Programi CFCU kryen funksionin e Kontrolluesit të nivelit të parë të shpenzimeve për projektpartnerët shqiptarë.