PostShqip Archives - CFCU

Info session on the Full Application Phase CALL FOR PROPOSALS: EuropeAid/168719/ID/ACT/AL

Info session on the Full Application Phase

CALL FOR PROPOSALS: EuropeAid/168719/ID/ACT/AL

“Support to CSOs for enhanced cooperation with institutions in relation to EU integration process”, IPA 2017

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=168719

Read More

Sesion informues online për fazën e dytë të aplikimeve nën Thirrjen për Propozime EuropeAid/168719/ID/ACT/AL “Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për rritjen e bashkëpunimit me institucionet në lidhje me procesin e integrimit evropian”

Sesion informues online për fazën e dytë të aplikimeve nën Thirrjen për Propozime EuropeAid/168719/ID/ACT/AL “Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile për rritjen e bashkëpunimit me institucionet në lidhje me procesin e integrimit evropian”, datë 14 Shtator 2020 ora 11:00 (vetëm aplikantët e përzgjedhur nga faza e parë janë të ftuar të marrin pjesë).

Read More

Online info session on the Full Application Phase for Call for Proposals EuropeAid/168719/ID/ACT/AL “Support to CSOs for enhanced cooperation with institutions in relation to EU integration process”

Online info session on the Full Application Phase for Call for Proposals EuropeAid/168719/ID/ACT/AL “Support to CSOs for enhanced cooperation with institutions in relation to EU integration process” dated 14 September 2020 at 11:00 hrs (only pre-selected applicants invited to join)

Read More