PostShqip Archives - Page 3 of 6 - CFCU

Call for Proposals for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”)

EuropeAid/172781/ID/ACT/AL

Call for Proposals for “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”) :

Call for Proposals

Read More

Thirrja VI: Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI:

Në zbatim të V.K.M Nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Prakikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit, dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Kriteret për aplikimin i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Përshkrimi për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës

 Informacion rreth Programit, Institucioneve pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online.

 

Read More

Request for Expression of Interest for the activity Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E

Activity: Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

 

Read More

Request for Expression of Interest for the activity with Ref. No. WBTTF-ALB-411D

Project Name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Activity Name:Environment, Social and Citizen Engagement Specialist” with Ref. No. WBTTF-ALB-411D

Terms of Reference- Environmental Expert

Request for Expression of Interest

Read More

“Contract Award for Activity Ref. No. AL- SECO-SSC/I-CS/FB”

Project: “Enhancing Capital Markets Supervision Capacities of the Albanian Financial Supervisory Authority Phase 2

Contract: “Strengthening AFSA’S regulatory and supervisory function and Support in its Capital Market Development Efforts

Contract Award:

Contract Award

Read More

“Contract Award for Activity Ref. No. WBTTF-ALB-131A”

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project”

Contract: “Review of the existing physical condition and equipment and projected needs” for the improvement of Qafe Thana BCP”

Contract Award:

Contract Award

 

 

Read More

“Contract Award for Activity “The Translation of the International Accounting Standards for Public Sector” (Re-bid)”

Project: “Development of Public Sector Accounting”

Contract Name: “The Translation of the International Accounting Standards for Public Sector (IPSAS)”, Nr. Ref. AL-CFCU-124775-CS-INDV (Re-bid)

Contract Award

Read More

Request for Expression of Interest for “Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E”

Project name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Contract“Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E”

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

Read More

Request for Expression of Interest “Specialized Technical Advice (any ad hoc specialized consultant short term)” Ref. No. WBTTF-ALB-411G

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Contract: Specialized Technical Advice (any ad hoc specialized consultant short term)

Ref. No. WBTTF-ALB-411G

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

Read More

Request for Expression of Interest for the activity Specialized Technical Advice (any ad hoc specialized consultant short term) Ref. No. WBTTF-ALB-411G

Project Name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Activity name: Specialized Technical Advice (any ad hoc specialized consultant short term) Ref. No. WBTTF-ALB-411G

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

 

Read More