PostShqip Archives - Page 2 of 5 - CFCU

Request for Expression of Interest for the activity “Local Administrative Assistant”, Ref. No. WBTTF-ALB-411F-1

Project Name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project – Albania”:

Activity Name: “Local Administrative Assistant”, Ref. No. WBTTF-ALB-411F-1 

Kindly find below the necessary information:

Terms of Reference (ToRs)

Request for Expression of Interest (REOI)

Read More

Contract Award for Activity Ref. No. WBTTF-ALB-411D Re-Bid “Environment, social and citizen engagement specialist

Project Name: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation”

Contract Name: “Environment, social and citizen engagement specialist” Ref. No. WBTTF-ALB-411D (Re-Bid).

Contract Award for Activity Ref. No. WBTTF-ALB-411D Re-Bid

Read More

Contract Award for the activity with Ref. No. WBTTF-ALB-411E “Monitoring and Evaluation Expert”

Project Name: Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project” 

Contract Name: “Monitoring and Evaluation Expert”, Ref. No. WBTTF-ALB-411E

Contract Award

Read More

Clarification No.01 to the Guidelines for Grant Applicants – IPA 2020

Grant: IPA 2020 – DAP – EuropeAid/172781/ID/ACT/AL

“Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU Members State administrations and scholarship scheme (“young cells”)”

“Clarification No.01 to the Guidelines for Grant Applicants – IPA 2020”

Read More

“Corrigendum No.02 to the Guidelines for Grant Applicants – IPA 2020”

Grant  EuropeAid/172781/ID/ACT/AL

“Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU Members State administrations and scholarship scheme (“young cells”)”

“Corrigendum No.02 to the Guidelines for Grant Applicants – IPA 2020”

Read More

“Presentation to the Information session on the Concept Note for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”)

Presentation to the Information session on the Concept Note for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”) held on 20th of September 2021 from 11:00 to 12:00

Presentation on the Concept Note Info Session for publication- IPA 2020-172781

Read More

“Invitation to Information session on the Concept Note for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL

Invitation to Information session on the Concept Note for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”) to be held on 20 September 2021 from 11:00 to 12:00 :

Information Session

Read More

Call for Proposals for EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”)

EuropeAid/172781/ID/ACT/AL

Call for Proposals for “Capacity Building for Civil Servants of the Public Administration, including training/internships in EU Member State Administrations and Scholarship Scheme (“Young Cells”) :

Call for Proposals

Read More

Thirrja VI: Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI:

Në zbatim të V.K.M Nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Prakikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit, dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Kriteret për aplikimin i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Përshkrimi për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës

 Informacion rreth Programit, Institucioneve pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online.

 

Read More

Request for Expression of Interest for the activity Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E

Activity: Monitoring and Evaluation Expert” with Ref. No. WBTTF-ALB-411E

Project: “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project Using the Multiphase Programmatic Approach”

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

 

Read More